sef peeters

Nieuws

Archief

Elke Stap Is Een Volgende

Elke Stap Is Een Volgende

is de titel van het proefschrift waarmee Leo Delfgaauw op 10 oktober 2017 promoveerde aan de Universiteit van Groningen. Het is een narratief-biografisch onderzoek naar levenslang en levensbreed leren in de gevorderde beroepspraktijk van beeldende kunstenaars. Leo Delfgaauw werkt aan de Hanzehogeschool Groningen, Academie Minerva en het Kenniscentrum Kunst & Samenleving.

De titel is ontleend aan mijn werk ELKE STAP IS EEN VOLGENDE, ONONTKOOMBAAR. Voor het eerst gemaakt in 1989 tijdens een werkperiode in Lokaal 01 Breda (afb.), daarna in andere vormen en materialen opnieuw.

ISBN 978-94-034-0045-7