sef peeters

open je rug

, 1986

aangekocht door de Rijksdienst Beeldende Kunst, opgenomen in de reizende tentoonstelling Binnenruimten. Bij de Teksten is de catalogustekst door Riet de Leeuw te vinden.