sef peeters

gedicht voor Practice of Living

, 1998

inkjet

te horen onder de rode toren.